Bonjeterperweg Exmorra  1906

Dorpsstraat Exmorra  1910

Dorpsstraat Exmorra 1910

Dorpsstraat Exmorra  1923

Dorpsstraat Exmorra 1924 

Dorpsstraat Exmorra 1926

Een van de eerste Exmorster auto's  omstreeks  1926

Hoek Bolswarderweg/Dorpsstraat Exmorra

Dorpsstraat Exmorra

Dorpsstraat Exmorra

Dorpsstraat Exmorra

Bolswarderweg  Exmorra 

Hervormde Pastorie Exmorra

Bolswarderweg  5  Exmorra

Dorpsstraat Exmorra,   op de plek van de leugenbank

Pastorie  Exmorra

 

Tjitse Schilstra Allingawier 2005      tjitseschilstra@gmail.com